Ημέρες και ώρες συναντήσεων
Οι συναντήσεις - διαλέξεις γίνονται στο χώρο της σχολής ανά τρεις εβδομάδες, 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ., Σάββατο και Κυριακή.
Οι ημερομηνίες ορίζονται από τη σχολή ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος, ώστε να διευκολύνονται όλοι οι μαθητές.

Διάρκεια ασκήσεων
Η κάθε άσκηση διαρκεί συνήθως έως την επόμενη συνάντηση. Πιθανόν να γίνονται αλλαγές στη διάρκεια ανάλογα με τη φύση της κάθε άσκησης.

Απουσία του σπουδαστή
Η συμμετοχή του σπουδαστή στις ασκήσεις είναι υποχρεωτική και σημαντική για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ο σπουδαστής που αδυνατεί να παραβρεθεί στη συνάντηση, οφείλει να στείλει την εργασία του μέσω διαδικτύου σε ψηφιακή μορφή μικρής ανάλυσης, τουλάχιστον 4 μέρες πριν την προκαθορισμένη συνάντηση.
Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβούν τα 5 Σαββατοκύριακα.
Τα μαθήματα που χάνει ο σπουδαστής με δική του υπαιτιότητα δεν αναπληρώνονται.
Ο σπουδαστής που είναι απών έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη από την ιστοσελίδα της σχολής τις επόμενες μέρες, με τον προσωπικό κωδικό που θα του δοθεί.
Ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις και στη καταβολή των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες.

Εξοπλισμός
Ο σπουδαστής πρέπει να διαθέτει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, καθώς και έναν υπολογιστή (κατά προτίμηση φορητό) με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η Focus παρέχει την κτιριακή υποδομή, τον απαραίτητο εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα, συμβατική και ψηφιακή βιβλιοθήκη, τρία πλήρως εξοπλισμένα Studio , μηχανές μεγάλου φορμά ( view camera ), φλάς κλπ.
Παράλληλα, είναι σε καθημερινή βάση στη διάθεση των σπουδαστών, για πάσης φύσεως συμβουλές, πληροφορίες και διευκρινίσεις.